You are here:   candy
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול מיון מועמדים
באמצעות המערכת ניתן להכין במהירות רבה מבחן ספציפי לתפקיד המבוסס על עקרונות ה"ראיון ההתנהגותי" ולכן התוקף שלו גבוה מאוד יחסית למבחני מיון הקיימים בשוק (תוקף ממוצע של 0.57). מבחן זה מאפשר לקצר את תהליך המיון, לחסוך בעלויות ובעיקר לחסוך בזמנם של המנהלים והעובדים המומחים בארגון. באמצעות מודול זה אנו מספקים היום גם שירותי מיון למספר לקוחות כמכון מיון לכל דבר.