You are here:   job
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול חקר ואיפיון תפקידים
1.     מודול חקר ואיפיון תפקידים Job – Performance-based job design - מודול המאפשר חקר ואיפיון תפקידים קיימים ועיצוב תפקידים חדשים על מנת לתת מענה מקצועי לצורכי התפקיד ולאפשר מתן שירות יעיל ואפקטיבי לכל מנהל ועובד. מודול זה מאפשר חישוב פרופיל תפקיד, לצורך מיון והדרכה, על בסיס מודלים מתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית.
הטמעת שינויים אסטרטגיים: מודול זה מסייע בידי מנהל משאבי אנוש להפוך לשותף אסטרטגי. מודול זה מאפשר להטמיע שינויים אסטרטגיים וארגוניים לאורך כל ההררכיה הארגונית.
ניהול יעדים בשיטת BSC: מודול זה תומך בהגדרה וניהול יעדים לתפקיד במספר שיטות ניהוליות על מנת להבטיח שפעילות כל בעלי התפקיד מתמקדת במימוש יעדי הארגון והאסטרטגיה שלו.
אבחון ארגוני: עבודה באמצעות מודול חקר התפקידים מאפשר ביצוע של אבחון ארגוני.

ייעוץ בעיצוב תפיסת תפקיד: מנהלים ועובדים בארגונים עסוקים בשאלה כיצד הכי נכון לממש את התפקיד על מנת להצליח בו לשביעות רצון הממונים. מודול זה מאפשר למנהל ולבעל התפקיד להגדיר את תפיסת התפקיד הנכונה בליווי איש משאבי אנוש ו/או יועץ ארגוני.