You are here:   nat
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
נהול גיוס ומיון מועמדים
מודול התומך בקריאת קורות חיים וניהול גיוס (Data Entry Resume) מודול זה מאפשר הזנת קורות החיים ישירות לבסיס     הנתונים במספר דרכים.
מודול זה מציג בפני אחראי גיוס ומיון את כל קורות החיים שהתקבלו ומאפשר לאחראי גיוס ומיון לקבל החלטות ובהתאם להחלטות לטפל בקורות חיים, דהיינו שיבוץ לתהליך הגיוס, דחייה, אחזקה וכדומה. מודול התומך בניהול תהליך הגיוס והמיון
תכנון תהליך המיון ברלוונטיות לדרישות התפקיד
תכנון תהליך הפרסום הנדרש להשגת מועמדים לתפקיד
ניתוח המקורות היעילים והזולים ביותר לקורות חיים