You are here:   nbm
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול לניהול תקציב אישי
חישוב תלוש המשכורת מבלי להפיק תלוש משכורת. הכלי מאפשר לארגון לבצע סימולציות שכר ולבחון אפקטיביות של מודלים שונים בתחום השכר והתגמול.