You are here:   people
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מערכת אנשים
מודול אנשים לניהול כ"א (People) - מודול ניהול כוח אדם במערכת נעה מספק ניהול תיק אישי מלא המכיל פרטים אישיים (כולל תמונת העובד), פרטי בן/בת זוג וילדים, שפות, רשיונות, יכולות וכדומה. תיק העובד מלווה את העובד לאורך כל "מעגל החיים" שלו בארגון - מתחילת עבודתו ועד פרישתו מהארגון: פרטים אישיים, מיקומו בעץ הארגוני, ותק, התניידות בין תפקידים, עדכוני שכר, הלוואות , קבלת ציוד, מיומנויות, שיחות הערכה, הטבות, היעדרויות, מסמכים, קורסים וכו`. המערכת מהווה את כלי משמעותי בידי עובדי אגף משאבי אנוש ומסייע בניהול יעיל ואפקטיבי של המשאב הארגוני החשוב ביותר – ההון האנושי.
 
מרכיבי מודול אנשים - מערכת לניהול כ"א:

    תקן ומצבה ע"פ עץ מבנה ארגוני: המערכת מנהלת עץ מבנה דינמי. לכל תפקיד בעץ מושב ומוגדר תקן. כל שיבוץ לתפקיד נרשם ומנהל משאבי אנוש רואה בכל זמן את מצב המצבה מול התקן.

עץ מבנה ארגוני: במערכת עץ מבנה ארגוני דינמי המאפשר הצגת מערכת היחסים בין תפקידים ויחידות ארגוניות.
הטבות: ניהול ההטבות שקיבל העובד, שווי ההטבה לעובד, שווי לארגון, תקופת ההטבה.
היעדרויות והוצאות עובד: ניהול ימי חופש, מחלה, מילואים, ניהול הוצאות שונות.
תזכורות והתראות: המערכת מאפשרת קבלת תזכורות ע"פ בחירת המשתמש על אירועים שונים חיוביים ושליליים, כגון ימי הולדת, החזר הלוואות, דיוני שכר וכו`.
מסמכים: כל מסמכי העובד (מסמכי אופיס, מסמכים סרוקים וכדומה) מוצמדים ב- Attachment לתיק האישי של העובד (קורות חיים, הסכם שכר, הסכם סודיות, ברכות ליום ההולדת וכו`.)
ציוד: ניהול מעקב אחר הציוד שיש ברשות העובד.
שרות צבאי: ניהול מעקב אחר פרטי השרות הצבאי כגון, תפקיד, דרגה וכו`.
השכלה: ניהול מעקב אחר הרקע השכלתי כגון: תואר, קורסים והשתלמויות וכדומה.

עבר תעסוקתי: ניהול מעקב אחר הניסיון התעסוקתי בארגון שלנו ובארגונים קודמים, כגון: הארגון, התפקיד, התמחויות ויכולות וכדומה.