You are here:   nc
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
ניהול מכללה פנים ארגונית
מודול לארגון לנהל מערכת הדרכה פנים ארגונית רלוונטית לדרישות התפקיד. המודול מאפשר בניית קורס ייעודי לתפקיד, שיבוץ תלמידים, סגל ואמצעים בצורה יעילה ואפקטיבית ביותר. המערכת מאפשר תקשורת עם התלמידים והסגל.