You are here:   osh
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול ארגון ושיטות
חישוב תקינה ושיפור שיטות. מדובר במודול ייחודי המשרת את מהנדסי יחידת האו"ש והנדסת התהליכים של הארגון. המערכת מאפשרת ביצוע פעולות הנדסיות מורכבות בקלות רבה. מודול האו"ש במערכת נעה מאפשר חישוב של תמחיר עלות ההון האנושי על כל מוצר או שירות. מודול זה פותח בשיתוף פעולה עם הנדסת תעשייה וניהול וחקר ביצועים.